Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỉ Hợi 2019!

Trường TH Gia Thụy xây dựng môi trường cảnh quan thân thiện

thông báo

Thông báo kết quả thi môn trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi... (06/11/2019 14:38:00)

Ngày 04/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTT thông báo kết quả thi môn trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện...
Xem tất cả