Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
48/TB-HĐND Kết luận tại cuộc họp giao ban Hội đồng nhân dân phường Long Biên triển khai công tác tháng 9/2019 13/09/2019
46/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019 22/08/2019
45/TB-HĐND Kết luận tại cuộc họp giao ban Hội đồng nhân dân phường Long Biên triển khai công tác tháng 8/2019 08/08/2019
43/BC-HĐND Tái giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa TDP, trung tâm văn hóa – thể thao phường và các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường Long Biên 24/07/2019
41/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND; các ban HĐND phường tháng 8 năm 2019 22/07/2019
40/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2019 22/07/2019
39/TB-HĐND Kết luận tại buổi họp giao ban Hội đồng nhân dân phường Long Biên triển khai công tác tháng 7/2019 09/07/2019
30/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2019 19/06/2019
25/TB-HĐND Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND phường Long Biên Khóa III; nhiệm kỳ 2016 – 2021 27/05/2019
24/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VIII - HĐND Phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/05/2019
23/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII - HĐND phường Long Biên Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/05/2019
22/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2019 21/05/2019
21/BC-HĐND Giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa TDP, trung tâm văn hóa – thể thao phường và các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường Long Biên 10/05/2019
20/TB-HĐND Kết quả khảo sát công tác TTĐT, VSMT tại tuyến đường Bát Khối và công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tổ 19 09/05/2019
19/TB-HĐND Kết luận tại buổi họp giao ban Hội đồng nhân dân phường Long Biên triển khai công tác tháng 05/2019 08/05/2019
18/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2019 22/04/2019
17/TB-UBND Thông báo kết luận tại buổi họp giao ban Hội đồng nhân dân phường Long Biên triển khai công tác tháng 4/2019 12/04/2019
15/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND; các Ban HĐND phường tháng 4/2019 22/03/2019
13/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2019 20/03/2019
12/TB-HĐND Thông báo kết quả tổ chức buổi khảo sát công tác tổ chức lễ hội, TTĐT, VSMT tại các di tích Đình trên địa bàn phường Long Biên. 13/03/2019

hội đồng nhân dân