lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 9 - HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 03/09/2019 | 08:32  | Lượt xem: 41
Lịch tiếp công dân tháng 9 - HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên

Ngày đăng 09/07/2019 | 04:38  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp công dân của HĐND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân tháng 6

Ngày đăng 13/06/2019 | 04:48  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân tháng 6 của HĐND phường Long Biên

Lịch trực tiếp dân HĐND phường Long Biên tháng 5/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 10:56  | Lượt xem: 85
Lịch trực tiếp dân HĐND phường Long Biên tháng 5/2019

Lịch trực tiếp dân tháng 4/2019

Ngày đăng 22/04/2019 | 03:02  | Lượt xem: 81
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 04 NĂM 2019

Lịch tiếp công dân của Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Long Biên

Ngày đăng 20/03/2019 | 11:56  | Lượt xem: 110
Lịch tiếp công dân của Đ/c Bí Thư Đảng ủy phường Long Biên năm 2019

Lịch trực tiếp dân tháng 3

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:33  | Lượt xem: 113
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 03 NĂM 2019

Lịch trực tiếp dân tháng 2

Ngày đăng 21/02/2019 | 09:37  | Lượt xem: 106
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 02 NĂM 2019

Lịch trực tiếp dân tháng 1

Ngày đăng 02/01/2019 | 08:37  | Lượt xem: 145
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 01 NĂM 2019

Lịch trực tiếp dân tháng 12

Ngày đăng 29/11/2018 | 11:44  | Lượt xem: 173
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 102NĂM 2018

Lịch trực tiếp dân tháng 11

Ngày đăng 05/11/2018 | 11:15  | Lượt xem: 148
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 10 NĂM 2018

Lịch trực tiếp dân tháng 10

Ngày đăng 27/09/2018 | 09:32  | Lượt xem: 134
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 10 NĂM 2018

Lịch trực tiếp dân tháng 9

Ngày đăng 04/09/2018 | 01:46  | Lượt xem: 104
LỊCH TRỰC TIẾP DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN THÁNG 9 NĂM 2018

Lịch tiếp dân

Ngày đăng 27/07/2018 | 11:13  | Lượt xem: 271
lịch trực tiếp dân của hội đồng nhân dân phường Long Biên tháng 8 năm 218

Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ tiếp dân của UBND phường Long Biên năm 2018

Ngày đăng 15/06/2018 | 10:07  | Lượt xem: 1844
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tiếp dân năm 2013; Căn cứ Quyết định số  7477/2011/QĐ - UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND...

Thông báo lịch tiếp công dân

Ngày đăng 15/06/2018 | 09:55  | Lượt xem: 157
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo và Tổ tiếp dân phường Long Biên năm 2018

Quyết định Về việc kiện toàn tổ tiếp dân của UBND phường Long Biên

Ngày đăng 15/06/2018 | 09:59  | Lượt xem: 480
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LONG BIÊN

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường Long Biên

Ngày đăng 21/10/2015 | 10:16  | Lượt xem: 376
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016; Căn cứ Luật khiếu Nại năm 2011; Nghị Định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy...

Nội quy tiếp công dân

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:27  | Lượt xem: 312
Nội quy tiếp công dân tại UBND phường Long Biên

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 31/07/2015 | 03:25  | Lượt xem: 340
I. Thời gian: Ngày thứ hai hàng tuần. - Sáng: từ 8h đến 11h30. - Chiều: từ 14h00 đến 16h00.   II. Địa điểm: Phòng tiếp dân, trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Long...