Văn Bản Quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành
1069/TB-UBND Công khai việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thẩm Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Kim Hương 26/08/2021
658/TB-UBND V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 9/2019( từ 01/9/2019 đến 30/9/2019) 30/09/2019
622/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách hộ có đơn xin tạm nghỉ và hộ tự nghỉ kinh doanh tháng 9/2019 18/09/2019
601/TB-UBND Về việc công khai kết quả thu nộp thuế Tháng 8 năm 2019 10/09/2019
388/UBND - TCKT Phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 8/2019 30/08/2019
387/UBND - TCKT Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 8/2019. 30/08/2019
558/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách hộ có đơn xin tạm nghỉ và hộ tự nghỉ kinh doanh tháng 8/2019 24/08/2019
542/TB-UBND Về việc công khai kết quả thu nộp thuế Tháng 7 năm 2019 14/08/2019
335/UBND-TCKT phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 7/2019 30/07/2019
34/UBND-TCKT Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 7/2019. 30/07/2019
478/TB-UBND Về việc phối hợp đôn đốc nợ đọng thuế 19/07/2019
473/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách hộ có đơn xin tạm nghỉ và hộ tự nghỉ kinh doanh tháng 7/2019 17/07/2019
472/TB-UBND Về việc công khai kết quả thu nộp thuế tháng 6 năm 2019 17/07/2019
250/UBND-TCKT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 5/2019. 31/05/2019
251/UBND-TCKT V/v: phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 5/2019 31/05/2019
250/UBND-TCKT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 5/2019. 31/05/2019
301/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách hộ có đơn xin tạm nghỉ và hộ tự nghỉ kinh doanh tháng 5/2019 17/05/2019
298/TB-UBND Về việc công khai kết quả thu nộp thuế tháng 4 năm 2019 15/05/2019
187/UBND-TCKT V/v: phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 4/2019 02/05/2019
186/UBND-TCKT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 4/2019. 02/05/2019

quy chế dân chủ