lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
43/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 21/10/2019
42/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 13/10/2019
41/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 05/10/2019
40/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 30/09/2019
39/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 21/09/2019
38/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 16/09/2019
37/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 09/09/2019
37/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 08/09/2019
36/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 02/09/2019
35/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 24/08/2019
34/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 17/08/2019
33/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 10/08/2019
32/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 03/08/2019
31/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 28/07/2019
30/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 20/07/2019
29/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 14/07/2019
28/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 06/07/2019
27/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 27 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 29/06/2019
26/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 22/06/2019
25/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 15/06/2019