công tác đảng

Giao ban Ban biên tập tin bài phường Long Biên tháng 9/2019.
Ngày đăng 25/09/2019 | 14:54  | Lượt xem: 31

Chiều ngày 24/9/2019, tại phòng họp 1 – UBND phường, Ban biên tập phường Long Biên tổ chức giao ban tháng 9/2019.

Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBT Thường trực Đảng ủy – Trưởng ban biên tập tin bài phường, cùng các thành viên ban biên tập phường Long Biên.

Tại buổi họp, đồng chí cán bộ tuyên giáo – phó ban biên tập đã báo cáo kết quả viết tin, bài từ ngày 21/8 đến ngày 20/9/2019 cụ thể: đăng trên cổng Quận có 01 bài chuyên sâu, 01 tin hoạt động; đăng trên cổng Phường có 03 bài chuyên sâu, 27 tin hoạt động, các chuyên mục khác trên cổng được cập nhật thường xuyên.

Sau khi nghe báo cáo và 04 ý kiến phát biểu tại hội nghị, thay mặt ban biên tập đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, trưởng ban biên tập đã kết luận, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Giao đồng chí cán bộ tuyên giáo, cán bộ CNTT tổng hợp, báo cáo kết quả thông tin truyên truyền của ĐTT, chế độ hoạt động của Ban biên tập theo qui chế. Tổng hợp kết quả viết tin, bài hàng tháng theo định hướng, báo cáo Ban biên tập.

2. Giao đồng chí Cán bộ CNTT tham mưu biểu mẫu báo cáo hàng tháng và kiểm soát các chuyên mục trên cổng TTĐT phường.

3. Giao đồng chí Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy căn cứ lịch hoạt động của Phường tham mưu, chỉ đạo, định hướng viết tin bài; yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ cơ quan phường chủ động viết tin, bài nhất là bài viết chuyên sâu theo định hướng; cập nhật thường xuyên các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử phường.

4. Giao cho cán bộ văn phòng đảng ủy, văn phòng UBND&HĐND kiểm soát việc đăng văn bản đã ban hành trên cổng TTĐT phường. Hàng tháng chốt đến ngày 19 báo cáo về cho CB CNTT để tổng hợp báo cáo BBT.

Toàn cảnh hội nghị giao ban BBT