công tác đảng

Ban chấp hành Đảng bộ phường giao ban thường kỳ tháng 9/2019.
Ngày đăng 30/09/2019 | 09:19  | Lượt xem: 25

Ngày 28/9/2019, Tại phòng họp 1 - UBND phường Long Biên Đảng uỷ phường Long Biên tổ chức họp Ban chấp hành đảng uỷ triển khai Nghị quyết công tác tháng 10/2019.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.

Thay mặt BTV Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2019. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường báo cáo dự thảo Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

Thảo luận tại hội nghị, đã có 06 ý kiến tham gia đóng góp. Các ý kiến cơ bản thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và dự thảo Nghị quyết lãnh đạo tháng 10/2019, đồng thời làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy - UBND phường - UBMTTQ, các đoàn thể và bổ sung thêm một số nhiệm vụ về chỉ đạo tăng cường thu thuế ngoài quốc doanh, công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, hoạt động tôn giáo, việc nắm bắt dư luận trong nhân dân,... Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy phường tóm tắt một số ý kiến đóng góp và kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019 như sau:

- Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong tháng 10/2019.

- Thực hiện tốt quy trình theo Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

- Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện tốt các bước quy trình Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 201-KH/QU ngày 23/8/2019 của Quận ủy Long Biên về việc giải thể chi bộ cơ quan.

- Quán triệt tới các chi bộ Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban chấp hành Trung ương Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

- UBND phường sắp xếp, phân công nhiệm vụ cán bộ chuyên trách xong trước ngày 15/10.

100% các đồng chí trong Ban chấp hành đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo tháng 10/2019 của Ban chấp hành đảng bộ phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy phường kết luận hội nghị