Hoạt động khối chính quyền

UBND phường Long Biên triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019
Ngày đăng 03/10/2019 | 22:00  | Lượt xem: 26

Chiều ngày 03/10/2019, tại Phòng họp 2, UBND Phường Long Biên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2019

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Phan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ phường; Công an, Y tế, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường.

Được sự phân công của đồng chí Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hạnh - Công chức Văn phòng - Thống kê báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2019. Hội nghị đã tập trung đóng góp các ý kiến thảo luận về những mặt còn tồn tại, hạn chế tháng trong tháng 9, đưa ra các giải pháp khắc phục, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp và kết luận hội nghị

Kết thúc buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Ngọc Phan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp và kết luận một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 10/2019 cụ thể như sau:

Giao cho các đồng chí PCT UBND phường tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tháng 10 đảm bảo tiến độ chất lượng: chỉ đạo bộ phận tài chính - kế toán rà soát các trường hợp nợ đọng thuế đất phi nông nghiệp, đôn đốc tận thu để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách năm 2019. Điều chỉnh kế hoạch quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn phường và tiến hành kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm. Tập trung thực hiện các bước quy trình giải phóng mặt bằng dự án 2 trường học tại khu vực Nha đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của quận; Tập trung xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp bán hàng rong tại lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, đặc biệt tại khu vực chợ Tư Đình vào cuối giờ chiều hằng ngày. Tiếp tục tuyên tuyền phương án giảm dần đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư. Tiến hành rà soát các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo năm 2020; xây dựng phương án tặng quà. Tổ chức khám sức khỏe cho các hộ nghèo, cận nghèo theo kế hoạch. Rà soát kỹ các trường hợp nam thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ; chuẩn bị tốt cho việc thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tiếp tục rà soát các công việc thường xuyên cần xây dựng quy trình nội bộ cấp phường để thực hiện đảm bảo rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch công việc với phường. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan.

Các thành viên tham dự hội nghị thống nhất cao với các kết quả đã đạt được trong tháng 9/2019 và quyết tâm cùng thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm công tác tháng 10/2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.