Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07/TB-HĐND Kết quả khảo sát công tác trật quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại Tổ dân phố 9,10,11 phường Long Biên 14/02/2020
06/TB-HĐND Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban HĐND phường tháng 02/2020 07/02/2020
05/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn phường 07/02/2020
04/KH-HĐND kế hoạch công tác của thưởng trực HĐND, các ban của HĐND phường tháng 02/2020 31/01/2020
03/Ctr-HĐND Chương trình công tác trọng tâm của thường trực HĐND phường năm 2020 20/01/2020
02/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND, các Ban của HĐND tháng 01, nhiệm vụ tháng 02/2020 20/01/2020
01/TB-HĐND Thông báo kết luận cuộc họp giao ban HDDND phường tháng 01/2020 09/01/2020
79/KH-HĐND CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND; CÁC BAN HĐND PHƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2020 31/12/2019
78/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - HĐND phường Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/12/2019
77/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/12/2019
76/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường Long Biên năm 2020 27/12/2019
75/NQ-HĐND Về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2020 27/12/2019
74/NQ-HĐND Về việc thông qua bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 27/12/2019
73/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 27/12/2019
72/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 12, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01 năm 2020 23/12/2019
71/Ttr-HĐND Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường Long Biên năm 2020 20/12/2019
70/TB-HĐND Thông báo về nội dung chất vấn kì họp thứ 9 - HĐND phường Long Biên khóa III; Nhiệm kỳ 2016-2021 20/12/2019
69/TB-HĐND Thông báo kết luận cuộc họp giao ban HĐND phường tháng 12/2019 06/12/2019
68/BC - HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 29/11/2019
67/KH- HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường tháng 12/2019 29/11/2019

hội đồng nhân dân