Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỉ Hợi 2019!

Phong trào chống rác thải nhựa ở phường Thượng Thanh