thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
141/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 24/03/2020
97/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 3/2020 23/03/2020
44/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 02 năm 2020 27/02/2020
32/BC-UBND Báo cáo V/v đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2020 18/02/2020
58/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 02/2020 17/02/2020
37/UBND-TĐKT Công văn v/v đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2020. 06/02/2020
34/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Long Biên 06/02/2020
33/UBND-VP Công văn V/v phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2020. 31/01/2020
26/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 31/01/2020
06/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 10/01/2020
196/KH-UBND Kế hoạch tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền; tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 30/12/2019
403/QĐ-UBND Quyết định kề việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 12 năm 2019 27/12/2019
400/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể có thành tích trong việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách năm 2019 17/12/2019
397/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019 17/12/2019
395/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số-KHHGĐ phường Long Biên năm 2019 11/12/2019
394/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Mặt trận Tổ quốc phường Long Biên năm 2019 11/12/2019
392/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi phường Long Biên năm 2019 06/12/2019
533/UBND-VP Công văn về việc bình xét, giới thiệu cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2019. 04/12/2019
389/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nạn nhân chất độc da cam năm 2019 04/12/2019
386/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu giáo chức năm 2019 28/11/2019