thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
463/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 10/2019 21/10/2019
327/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 02/10/2019
412/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 9/2019 17/09/2019
107/TTr-UBND Tờ trình V/v Đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt - việc tốt” năm 2019 của UBND phường Long Biên 03/09/2019
293/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 30/08/2019
370/UBND-VP Công văn V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 8/2019 21/08/2019
267/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 7 năm 2019 07/08/2019
267/QĐ-UBND Quyết định Về việc biểu dương, khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích tốt trong công tác ứng trực, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại phường Long Biên 07/08/2019
213/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 6 năm 2019 27/06/2019
288/UBND-VP Công văn V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 6/2019 20/06/2019
185/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 5 năm 2019 05/06/2019
242/UBND-HĐTĐKT Công văn V/v báo cáo kết quả rà soát danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019 28/05/2019
220/UBND-HĐTĐKT Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 5/2019 21/05/2019
214/UBND-HĐTĐKT Công văn V/v giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019 20/05/2019
163/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn phường Long Biên 16/05/2019
164/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” trên địa bàn phường Long Biên 16/05/2019
144/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 03/05/2019
105/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 01/04/2019
100/KH-UBND kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 27/03/2019
110/UBND-VP Công văn báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 3/2019 25/03/2019