thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
06/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 10/01/2020
196/KH-UBND Kế hoạch tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền; tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 30/12/2019
403/QĐ-UBND Quyết định kề việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 12 năm 2019 27/12/2019
400/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể có thành tích trong việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách năm 2019 17/12/2019
397/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019 17/12/2019
395/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số-KHHGĐ phường Long Biên năm 2019 11/12/2019
394/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Mặt trận Tổ quốc phường Long Biên năm 2019 11/12/2019
392/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi phường Long Biên năm 2019 06/12/2019
533/UBND-VP Công văn về việc bình xét, giới thiệu cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2019. 04/12/2019
389/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nạn nhân chất độc da cam năm 2019 04/12/2019
386/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu giáo chức năm 2019 28/11/2019
382/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 26/11/2019
381/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019 26/11/2019
380/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019 26/11/2019
379/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội CTNXP năm 2019 25/11/2019
373/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội Chữ Thập Đỏ phường Long Biên năm 2019 19/11/2019
502/UBND-VP Công văn V/v thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng và chuẩn bị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019. 14/11/2019
140/TTr-UBND Tờ trình V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan phường Long Biên năm 2019 13/11/2019
482/UBND-VP Công văn báo cáo, thành tích tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình 03-Ctr/QU 04/11/2019
346/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 28/10/2019