thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16/UBND-VP Công văn đăng ký thi đua năm 2016 18/01/2016
30/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đợt I năm 2016 18/01/2016
31/KH-UBND Kế hoạch phát động thi thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị-2016" trên địa bàn phường Long Biên 18/01/2016
11/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động BCĐ 197 năm 2015 13/01/2016
29/KH-UBND Kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2016 12/01/2016
513/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội Nông dân năm 2015 11/12/2015
36/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" và xuất bàn sách "Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội 07/12/2015
398/BC-UBND Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 04/12/2015
509/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội phụ nữ năm 2015 03/12/2015
468/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận gia đình văn hóa năm 2015 06/11/2015
467/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu phường Long Biên năm 2015 06/11/2015
447/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân,tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của Hội LHPN năm 2015 19/10/2015
443/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương khen thưởng giải đá bóng thanh niên phường Long Biên năm 2015 15/10/2015
422/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương khen thưởng hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2015 07/10/2015
378/QĐ-UBND Quyết định về việc bkhen thưởng tập thể, cá nhân, dòng họ, tổ dân phố, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học năm 2015 24/09/2015
297/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương khen thưởng cá, nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ Nông dân giai đoạn 2011-2015" 20/08/2015
294/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các giải bóng chuyền hơi nhân dịp ra mắt câu lạc bộ thể dục thể thao nhà văn hóa 5, 6 Tư Đình 18/08/2015
294/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng các giải Bóng chuyền hơi nhân dịp ra mắt Câu lạc bộ Thể dục thể thao nhà văn hóa 5, 6 Tư Đình. 18/08/2015
290/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 13/08/2015
283/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng các nội dung thi hoạt động hè phường năm 2015 07/08/2015