Thông báo

UBND phường Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước của Xí nghiệp nước sạch Long Biên
Ngày đăng 24/01/2018 | 14:48  | Lượt xem: 330

UBND phường Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước của Xí nghiệp nước sạch Long Biên nội dung chi tiết xem tại đây: