Thông báo

V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 3/2018( từ 26/2/2018 đến 27/3/2018)
Ngày đăng 30/03/2018 | 11:18  | Lượt xem: 268

Xem thông báo chí tiết tại đây