Thông báo

Thông báo về việc triển khai đăng ký sử dụng mail công vụ
Ngày đăng 12/04/2018 | 16:55  | Lượt xem: 433

UBND phường Long Biên triển khai đăng ký sử dụng mail công vụ, xem chi tiết tại đây