Thông báo

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn phường về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Long Biên
Ngày đăng 23/04/2018 | 17:27  | Lượt xem: 286

UBND phường Long Biên tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn phường về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Long Biên

UBND quận Long Biên có văn bản số 639/UBND-QLĐT  ngày 19/4về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn phường về dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Long Biên, trong đó giao UBND các phường tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, đơn vị tư vấn (Công ty TNHH MTV quy hoạch kiến trúc xây dựng Việt Nam) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn phường theo Điều 20, 21 của Luật quy hoạch đô thị năm 2009.

UBND phường Long Biên công khai các nội dung sau: 

Phụ lục văn bản và bản vẽ, xem chi tiết tại đây

Dự thảo quy chế, xem chi tiết tại đây