Thông báo

V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 4/2018( từ 30/3/2018 đến 28/4/2018)
Ngày đăng 03/05/2018 | 15:53  | Lượt xem: 352

Ủy ban nhân phường Long Biên thông báo: Thông báo công khai các trường hợp (hộ gia đình) đã thực hiện nộp thuế thay cho chủ thầu xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 4/2018 ( Từ ngày 30/3/2018 – 28/4/2018)

Xem chi tiết tại đây