Thông báo

V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 5/2018 ( từ 30/4/2018 đến 28/5/2018)
Ngày đăng 05/06/2018 | 16:18  | Lượt xem: 381

Ủy ban nhân phường Long Biên thông báo: Thông báo công khai các trường hợp (hộ gia đình) đã thực hiện nộp thuế thay cho chủ thầu xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 5/2018, xem chi tiết tại đây