Thông báo

V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 6/2018( từ 29/5/2018 đến 28/6/2018)
Ngày đăng 28/06/2018 | 14:24  | Lượt xem: 325

Thông báo số 679/TB-UBND ngày 28/6/2018 của UBND phường Long Biên, xem chi tiết tại đây