Thông báo

V/v thử nghiệm phần mềm dịch vụ nộp hồ sơ Chỉ giới đường đỏ qua mạng
Ngày đăng 23/07/2018 | 14:54  | Lượt xem: 312

UBND phường Long Biên nhận được Thông báo số 1335/VQH-TB ngày 16/6/2018 của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội về việc thử nghiệm phần mềm dịch vụ nộp hồ sơ Chỉ giới đường đỏ qua mạng

Mọi chi tiết xem tại đây.