Thông báo

TB phối hợp thực hiện việc khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tại thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng nằm trong ranh giới GPMB dự án: Xây dựng Trường Trung học cơ sở và Trường Mầm non Long Biên
Ngày đăng 18/09/2019 | 17:34  | Lượt xem: 67

Thông báo số 617/TB-UBND, ngày 16/9/2019 của UBND phường Long Biên về thực hiện việc khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cây cối, hoa màu, công trình vật kiến trúc tại thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng nằm trong ranh giới GPMB dự án: Xây dựng Trường Trung học cơ sở và Trường Mầm non Long Biên

Xem nội dung chi tiết Thông báo tại đây./.