Thông báo

V/v công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 9/2019( từ 01/9/2019 đến 30/9/2019)
Ngày đăng 01/10/2019 | 09:28  | Lượt xem: 68

UBND Long Biên công khai các hộ gia đình đã đóng thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường tháng 9/2019 ( từ 01/9/2019 đến 30/9/2019), xem chi tiết tại đây