Thông báo

Thông báo công khai thu nộp thuế tháng 10/2019
Ngày đăng 20/11/2019 | 09:56  | Lượt xem: 115

Ngày 14/11/2019, UBND phường Long Biên ban hành thông báo số 785/TB-UBND về việc công khai thu nộp thuế tháng 10/2019

Xem toàn văn thông báo tại đây./.