Thông báo

Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ có đơn xin tạm nghỉ và hộ tự kinh doanh tháng 11/2019.
Ngày đăng 20/11/2019 | 10:00  | Lượt xem: 112

Ngày 18/11/2019, UBND phường Long Biên ban hành thông báo số 793/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh sách hộ có đơn xin tạm nghỉ và hộ tự kinh doanh tháng 11/2019.

Xem toàn văn thông báo tại đây./.