Thông báo

Công khai Kế hoạch số 37, Thông báo số 33 ngày 16/01/2020 của UBND quận Long Biên
Ngày đăng 19/01/2020 | 16:27  | Lượt xem: 57

Công khai Kế hoạch số 37, Thông báo số 33 ngày 16/01/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội (22 hộ)

Xem chi tiết thông báo tại đây./.