Tin mới nhất

Chi bộ cơ quan phường Long Biên sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2019
Ngày đăng 09/10/2019 | 08:20  | Lượt xem: 30

Sáng ngày 7/10/2019, tại phòng họp số 1 - UBND phường Long Biên, Chi bộ cơ quan tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2019

Dự và trực tiếp chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư chi bộ; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ cơ quan phường.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ các đồng chí đảng viên đã được nghe cấp uỷ chi bộ. Thông báo nội dung thực hiện Nghị quyết số 96 -NQ/ĐU ngày 26/8/2019 của Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9/2019. Báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 9/2019. Trong tháng 9 Đảng viên trong chi bộ luôn giữ vững lập trường, tư tưởng vững vàng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt quy định của địa phương và cơ quan phường. Các đồng chí đảng viên nắm bắt tình hình dư luận của trong nhân dân, những diễn biến, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Đảng viên trong chi bộ tập trung tuyên truyền công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị - xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ; Việc thực hiện chủ đề năm của Thành phố và quận; Vận động nhân dân duy trì sản xuất vùng bãi. Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng như: 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9; Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10; ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Bí thư chi bộ kết luận hội nghị: Đề nghị Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 về việc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội, Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện chuyên đề về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” năm 2019; chủ đề quận “ Hành động Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp- văn minh”. 100% Đảng viên trong chi bộ tham gia lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Triển khai Thông tri số 20-TT/QU ngày 16/8/2019 của quận uỷ Long Biên về tăng cường các biện pháp chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ trên địa bàn quận Long Biên. Đảng viên chi bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ rà soát các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường khoá 25; Nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2019.

Đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của chi bộ trước khi chuyển về sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố theo quy định.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ cơ quan phường