quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1069/TB-UBND Công khai việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thẩm Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Kim Hương 26/08/2021
06/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 10/01/2020
13/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 1 phường Long Biên 06/01/2020
01/CTr-UBND Chương trình công tác của UBND phường Long Biên năm 2020 02/01/2020
196/KH-UBND Kế hoạch tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền; tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 30/12/2019
195/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2020 27/12/2019
403/QĐ-UBND Quyết định kề việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 12 năm 2019 27/12/2019
419/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính tháng 12 năm 2019 26/12/2019
416/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 23/12/2019
193/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 23/12/2019
409/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 12 19/12/2019
400/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể có thành tích trong việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách năm 2019 17/12/2019
398/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhân danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2019 17/12/2019
397/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019 17/12/2019
407/BC-UBND Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 17/12/2019
403/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 16/12/2019
395/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số-KHHGĐ phường Long Biên năm 2019 11/12/2019
394/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Mặt trận Tổ quốc phường Long Biên năm 2019 11/12/2019
392/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi phường Long Biên năm 2019 06/12/2019
533/UBND-VP Công văn về việc bình xét, giới thiệu cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2019. 04/12/2019