quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1069/TB-UBND Công khai việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thẩm Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Kim Hương 26/08/2021
463/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 10/2019 21/10/2019
669/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 10 phường Long Biên 04/10/2019
320/BC-UBND Báo cáo giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2019 04/10/2019
441/UBND-VP Công văn v/v đề nghị giải quyết chế độ thôi việc đối với công chức TC-KT phường 02/10/2019
327/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 02/10/2019
20/ĐA-UBND Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn bàn phường Long Biên 01/10/2019
315/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính tháng 9 năm 2019 27/09/2019
309/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 23/09/2019
420/UBND-VP Công văn v/v kiểm tra công vụ quý III/2019 23/09/2019
166/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 20/09/2019
412/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 9/2019 17/09/2019
296/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 16/09/2019
295/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 9 16/09/2019
581/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 9 phường Long Biên 05/09/2019
285/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn phường Long Biên 9 tháng đầu năm 2019 05/09/2019
283/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 của UBND phường Long Biên 04/09/2019
294/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên UBND, cán bộ, công chức cán bộ không chuyên trách, lao động hợp đồng theo Đề án thuộc UBND phường Long Biên năm 2019 30/08/2019
293/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 30/08/2019
370/UBND-VP Công văn V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 8/2019 21/08/2019