quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1069/TB-UBND Công khai việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thẩm Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Kim Hương 26/08/2021
77/TB-UBND Yêu cầu các hộ gia đình khẩn trương thu dọn cây cối, hoa màu, di dời tài sản, công trình VKT ra khỏi phần diện tích đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án:"Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội" 13/02/2020
37/UBND-TĐKT Công văn v/v đăng ký thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2020. 06/02/2020
34/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Long Biên 06/02/2020
64/TB-UBND Thông báo về việc thôi giữ chức danh đối với đồng chí Hoàng Văn Ngô – Trưởng Đài truyền thanh phường 04/02/2020
65/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 2 phường Long Biên 04/02/2020
58/TBBND Thoog báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 03/02/2020
35/KH-UBND Kế hoạch công tác tự kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ cương hành chính phường Long Biên năm 2020 31/01/2020
34/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn phường Long Biên 31/01/2020
33/UBND-VP Công văn V/v phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2020. 31/01/2020
32/KH-UBND kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2020 31/01/2020
31/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng” trên địa bàn phường Long Biên năm 2020 31/01/2020
30/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội lần thứ XXVI của Đảng bộ phường tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp, 31/01/2020
26/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 31/01/2020
28/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 22/01/2020
19/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính tháng 01 năm 2020 22/01/2020
18/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 22/01/2020
17/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 1 22/01/2020
42/TB-UBND Công khai Thông báo số 30, Kế hoạch số 30 ngày 15/01/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: "Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội" (29 hộ) 17/01/2020
41/TB-UBND Công khai Kế hoạch số 37, Thông báo số 33 ngày 16/01/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên thành phố Hà Nội (22 hộ) 17/01/2020