quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
110/UBND-VP Công văn v/v tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người. 26/11/2020
1069/TB-UBND Công khai việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thẩm Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Kim Hương 26/08/2020
83/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp” trên địa bàn phường Long Biên 03/04/2020
73/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2020 của UBND phường Long Biên 01/04/2020
188/TB-UBND Thông báo về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Thành phố 28/03/2020
81/KH-UBND Thực hiện việc vận động di chuyển mộ tại các dự án trên địa bàn phường Long Biên năm 2020 27/03/2020
184/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn phường Long Biên 26/03/2020
182/QĐ-UBND Thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở tôn giáo để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội 26/03/2020
141/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 24/03/2020
97/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 3/2020 23/03/2020
63/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 20/03/2020
61/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 3 20/03/2020
60/BC-UBND Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính hành chính phường Long Biên giai đoạn 2011-2020 20/03/2020
147/TB-UBND Công khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 02/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc giải phóng mặt bằng điều chỉnh, bổ sung thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m qua Nhà văn hóa tổ 5,6 phường Long Biên, quận Long Biên 12/03/2020
144/TB-UBND Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo nội dung các Quyết định số 952 đến số 1061/QĐ-CTUBND ngày 05/3/2020 của UBND quận Long Biên 11/03/2020
75/QĐ-UBND Thành lập Tổ vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành kiểm đếm thực hiện dự án: "Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội" (110 hộ) 11/03/2020
73/KH-UBND Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 110 hộ dân không chấp hành kiểm đếm hành chính thuộc dự án: “Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội" 11/03/2020
135/TB-UBND Công khai Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc ngày 05/3/2020 của UBND quận Long Biên thực hiện dự án: "Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 10/03/2020
69/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ chỉ đạo, giám sát các trường hợp thực hiện Quyết định cách ly y tế phòng chống dịch Covid - 19 10/03/2020
132/TB-UBND Thông báo về việc thành lập Tổ chỉ đạo, giám sát các trường hợp thực hiện Quyết định cách ly y tế phòng chống dịch Covid - 19 09/03/2020