quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
369/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm lực lượng bảo vệ tổ dân phố thuộc Ban Bảo vệ dân phố phường Long Biên 08/11/2019
368/QĐ-UBND Quyết định về việc miễn nhiệm Trưởng ban bảo vệ tổ dân phố thuộc Ban Bảo vệ dân phố phường Long Biên 08/11/2019
482/UBND-VP Công văn báo cáo, thành tích tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình 03-Ctr/QU 04/11/2019
757/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 11 phường Long Biên 01/11/2019
351/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn phường Long Biên năm 2019 30/10/2019
350/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 của UBND phường Long Biên 30/10/2019
469/UBND-VP Công văn v/v báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 28/10/2019
346/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 28/10/2019
348/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính tháng 10 năm 2019 26/10/2019
343/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 23/10/2019
463/UBND-VP Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 10/2019 21/10/2019
669/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 10 phường Long Biên 04/10/2019
320/BC-UBND Báo cáo giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2019 04/10/2019
441/UBND-VP Công văn v/v đề nghị giải quyết chế độ thôi việc đối với công chức TC-KT phường 02/10/2019
327/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn tốt nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 02/10/2019
20/ĐA-UBND Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn bàn phường Long Biên 01/10/2019
315/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính tháng 9 năm 2019 27/09/2019
309/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 23/09/2019
420/UBND-VP Công văn v/v kiểm tra công vụ quý III/2019 23/09/2019
166/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 20/09/2019