quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
250/UBND-TCKT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 5/2019. 31/05/2019
251/UBND-TCKT V/v: phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 5/2019 31/05/2019
250/UBND-TCKT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 5/2019. 31/05/2019
242/UBND-HĐTĐKT Công văn V/v báo cáo kết quả rà soát danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019 28/05/2019
22/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 25/05/2019
121/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 23/05/2019
147/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 23/05/2019
220/UBND-HĐTĐKT Công văn v/v báo cáo gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” tháng 5/2019 21/05/2019
146/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 5 21/05/2019
214/UBND-HĐTĐKT Công văn V/v giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019 20/05/2019
301/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách hộ có đơn xin tạm nghỉ và hộ tự nghỉ kinh doanh tháng 5/2019 17/05/2019
163/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn phường Long Biên 16/05/2019
164/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” trên địa bàn phường Long Biên 16/05/2019
298/TB-UBND Về việc công khai kết quả thu nộp thuế tháng 4 năm 2019 15/05/2019
20/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 11/05/2019
19/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 04/05/2019
256/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 5 phường Long Biên 04/05/2019
144/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 03/05/2019
187/UBND-TCKT V/v: phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 4/2019 02/05/2019
186/UBND-TCKT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 4/2019. 02/05/2019