quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
18/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 27/04/2019
120/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kỷ cương hành chính tháng 4 năm 2019 26/04/2019
116/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 23/04/2019
111/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 22/04/2019
114/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 4 22/04/2019
226/TB-UBND Về việc tính tiền chậm nộp sắc thuế phi nông nghiệp 17/04/2019
123/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách, lao động hợp đồng theo Đề án thuộc UBND phường Long Biên năm 2019 16/04/2019
16/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 15/04/2019
218/TB-UBND Về việc công khai kết quả thu nộp thuế Tháng 3 năm 2019 12/04/2019
218/TB-UBND Về việc công khai kết quả thu nộp thuế Tháng 3 năm 2019 12/04/2019
122/QĐ-UBND Quyết định áp dụng, vận hành 03 quy trình điều hành chung tại UBND phường Long Biên 12/04/2019
121/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân phường Long Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021 12/04/2019
192/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 4 phường Long Biên 03/04/2019
134/UBND-TCKT V/v: phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 3/2019 01/04/2019
133/UBND-TCKT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế phối hợp trong công tác thuế tháng 3/2019. 01/04/2019
105/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 01/04/2019
94/BC-UBND Báo cáo Về việc khắc phục tự kiểm tra công vụ quý I năm 2019 30/03/2019
14/2019/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14 của TTĐU-HĐND-UBND phường Long Biên 30/03/2019
92/BC-UBND Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập phường Long Biên năm 2018 29/03/2019
100/KH-UBND kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 27/03/2019